1 – ماهی را به آرامی حمل کنید و به ظرف حاوی ماهی ضربه وارد نکنید.

2 -  برای جلوگیری از بروز بیماری، ماهی جدید را در داخل یک ظرف قرنطینه کنید .

3 - از متیلن بلو استفاده کنید تا اگر بیماری در آب ماهی جدید وجود دارد از بین برود.

4 – از آموکسی سیلین در آکواریوم استفاده کنید تا ماهی به خاطر شرایط جابه جایی مریض نشود.

5 - مقداری از آب آکواریوم را داخل ظرف ماهی جدید ریخته تا شرایط آب آکواریوم را بتواند تحمل کند.

6 -  دمای ظرف(پلاستیک) ماهی جدید را با دمای آکواریوم مساوی کنید تا ماهی شوکه نشود. (برای این کار می توانید پلاستیک حاوی ماهی را داخل آکواریوم بصورت دربسته قرار دهید تا دما یکسان شود.)

6 -  ماهی را به آرامی به آکواریوم منتقل کنید و از دیدن آن لذت ببرید.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1389    | توسط: حمید رضا    | طبقه بندی: متفرقه ها،     | نظرات()